När du använder vår hemsida lagrar vi vissa personuppgifter. Främst för att underlätta för dig och för att ge statistik till oss. Läs mer om personuppgifter och cookies

Jag förstår

Sekretesspolicy

Cookies

Den här webbplatsen sparar cookies i din webbläsare så att vi ska kunna ge dig en bättre upplevelse om du besöker oss flera gånger.

De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari osv.) är automatiskt inställda på att godkänna cookies, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att webbläsaren inte godkänner cookies. Om man inte godkänner användningen av cookies överhuvudtaget kommer webbsidan inte fungera optimalt.

De cookies vi på www.southgate.se använder oss av är från:

 • Google Analytics, för att mäta antalet besök och vilken information som efterfrågas.
 • Sessioncookies, som används av webbservern för webbplatsens funktionalitet.

Observera:
Vilka cookies som sätts när du besöker webbplatsen kan förändras över tid. Här kan du läsa mer om vilka cookies som sätts av:

 

Personuppgifter

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som hanteras i samband med tillhandahållande av tjänster i vårt företag (Southgate). En närmare beskrivning av tjänsterna fås på förfrågan av oss.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs bland annat:

 • hur vårt Företag behandlar artisternas personuppgifter

 • vilken typ av personuppgifter vårt Företag kan samla in om kunder

 • för vilka ändamål vårt Företag kan använda kundernas personuppgifter

 • artistens rättigheter beträffande insamlade personuppgifter.

REGISTERANSVARIGA

 • Ijda Parmatow, 720920-XXXX

 • Linda Bauer, 800124-XXXX

Ovannämnda registeransvariga förvaltar och upprätthåller självständigt och oberoende av varandra det kundregister som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Om en av de ovannämnda registeransvariga beslutar sig för att utöva sin verksamhet i ett externt företag, har denna ej rätt att lämna ut en kopia av kundregistret till det externa företaget i fråga. Om en privatperson begär att hens personuppgifter ska tas bort ut registret ska de registeransvariga kontaktas och underrättas om detta.

REGISTRETS KONTAKTPERSON OCH KONTAKTUPPGIFTER

 • Telefonnummer: 0708-975727

 • E-postadress: info@southgate.se

 • Adress: Båtbyggaregatan 42, 216 42 Limhamn

REGISTRETS NAMN

Kundregister

ÄNDAMÅL OCH BAKGRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I kundregistret insamlas personuppgifter om Företagets kunder för att Företaget ska kunna erbjuda sina tjänster på ett korrekt och lagstadgat sätt. Kundernas personuppgifter används främst för att sköta kundrelationen och kontakten med artisten samt för marknadsföring.

Företaget samarbetar med Giv Akt för upprätthållande av personuppgifter. Giv Akt är ett företag som hanterar kundkontakter i databasen framställd av Giv Akt (mer information: www.givakt.se). Det bör klargöras att Giv Akt inte ansvarar för kundregistret som beskrivs här, utan företaget i fråga är en s.k. registerförare som har tagit ansvaret för registerförarens skyldigheter på vederbörligt sätt.

REGISTRETS INNEHÅLL

I registret insamlas personuppgifter som lämnats av artisten i samband med anmälan och som anses behövas för att relationen ska kunna skötas på ett korrekt sätt. I samband med artistens registrering ombeds artisten lämna följande uppgifter på en registreringsblankett på webben eller i anknytning till fotografering eller uppdrag:

 • Namn

 • Födelsedagsdatum

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Klädstorlekar

 • Utseende (ögon/hårfärg/längd)

 • Språkkunskaper, Särskilda kännetecken, Körkortsinfo

 • 3-5 bilder

Utöver det som sagts ovan sparar Företaget uppgifter om uppdragsinformation utdelade av Southgate.

REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Företaget får tillgång till personuppgifter då artisten lägger upp en ansökan eller då artisten lämnar uppgifter om sig själv till Företaget på annat sätt.

Utöver det som sagts ovan kan man i samband med erbjudande av tjänster spara ytterligare uppgifter om artisten för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten även i fortsättningen. Dessa ytterligare uppgifter som sparas kan bestå av tjänster och produkter som lämpar sig för artisten och annan relevant information som är väsentlig för relationen.

Företaget förbehåller sig även rätten att använda cookies på sina webbsidor som användaren kan välja att inte tillåta i regel via webbläsarens inställningar.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Vid utlämnande av personuppgifter efterföljs i alla situationer gällande lagstiftning.

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part om inte den registeransvarige som arbetar i Företaget informerar artisten om detta. Sådant fall kan vara att löneutbetalning sker av annan ansvarig än Företaget.

I enlighet med lagstiftningen kan personuppgifter dessutom lämnas ut till myndigheter på begäran. Registret är sparat och skyddat på så sätt att obehöriga ej har tillgång till uppgifterna i registret.

Artisten godkänner att hens personuppgifter får förflyttas till tredje parter som behandlar information, förutsatt att förflyttning av personuppgifter sköts enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förutnämnda innefattar rätten att förflytta personuppgifter till revisionsbyrån för hantering av löner och skatteinbetalningar, förutsatt att vid förflyttning av alla uppgifter har kraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning följts.

SKYDDET AV REGISTRET

Företaget har ordnat registrets dataskydd enligt allmänt godtagen praxis samt strävar efter att förhindra att obehöriga inte får tillgång varken till IT-systemen eller det material som upprätthålls och förvaras manuellt.

Endast anställda vid Företaget samt företagare som är verksamma inom ramen för denna och dess anställda har tillgång till uppgifterna i registret.

RÄTT TILL INSYN

Artisten har rätt att ta del av de uppgifter om hen som har sparats i personregistret, eller att få information om att inga uppgifter om hen finns sparade i registret. Företaget ska samtidigt ange registrets regelmässiga informationskällor samt för vilket ändamål uppgifterna i registret används och regelmässigt lämnas ut.

En Artist som vill kontrollera uppgifterna om sig själv ska lämna en begäran om detta till Företaget i form av ett egenhändigt undertecknat dokument eller ett dokument som är officiellt på motsvarande sätt.

RÄTTELSE AV UPPGIFT

Om en artist vid utövandet av sin rätt till insyn finner att uppgifterna i registret är bristfälliga eller felaktiga, har artisten rätt att begära att Företaget korrigerar uppgifterna om hen på tillämpligt sätt.

ÖVRIGA RÄTTIGHETER

Företaget förbehåller sig rätten att regelbundet redigera denna dataskyddsbeskrivning för att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter.

Företaget förbinder sig att på eget initiativ eller på begäran av en artist som är registrerad i registret att korrigera, radera eller komplettera uppgifter i registret som konstateras vara felaktiga, onödiga, bristfälliga eller till exempel föråldrade. Om korrigeringen av uppgiften inte godkänns, tilldelas artisten en motivering där orsaken till varför begäran om korrigeringen inte har godkänts anges.

Utöver det som sagts ovan har artisten rätt att förbjuda Företaget att behandla uppgifter om hen i direktmarknadsföringssyften.

Southgate är en castingagentur som förmedlar modeller, statister och skådespelare. Våra uppdragsgivare är reklambyråer, produktionsbolag, fotografer och marknadsavdelningar.

Dina favoriter

Gå tillbaka
 • Kön

 • Längd

 • Ålder

Fler val

 • Hår

 • Ögon

 • Sök

 • Erfarenhet

Intressant val! Tyvärr har vi ingen på lager men vi fixar det